Akdeniz Üniversitesi

Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürlüğü Web Sayfasına http://yazi.akdeniz.edu.tr/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayfa Özeti: Yazı İşleri ve Evrak Şube Müd.

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesi çerçevesinde görev yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: