Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Web Sayfasına http://kutuphane.akdeniz.edu.tr/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayfa Özeti: Kütüphane ve Doküman.D.B.

Sayfa Açıklaması: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: