Akdeniz Üniversitesi

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Web Sayfasına http://basin.akdeniz.edu.tr/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayfa Özeti: Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurum kimliğinin hem ulusal hem de uluslararası alanda en doğru şekilde ifade bulmasını hedefler.

Anahtar Kelimeler: